Roede-kurs i barnehager bidrar til økt fokus på barnas levevaner

90 % av alle barn uavhengig av sosial status går i barnehage. I snitt spises det ca 3000 måltider i løpet av tiden et barn går i barnehagen og da sier det seg selv at barnehagen definitivt er en arena for å fremme god helse på ulike plan. Barnehagen skal ifølge rammeplanen bidra til at barna tilegner seg gode vaner, holdninger og kunnskaper når det gjelder kosthold, hygiene, aktivitet og hvile.

Hvorfor er det så viktig at små barn etablerer gode levevaner allerede i barnehagen?

I dag er det kun 20 % av oss som spiser anbefalt mengde frukt, bær og grønnsaker, kun 25 % spiser anbefalt mengde fiber og vi spiser for mye mettet fett, bearbeidet kjøtt, salt og sukker samt for lite fisk. Dette gjelder også mange barn, dessverre. Mange av disse matvarene bygger grunnmuren vår for å fremme god helse. Desto tidligere vanene etableres, jo bedre. Derfor er det viktig og allerede i tidlige barneår legge grunnlaget for en god livsstil.

I dagens samfunn florerer det mange livsstilsråd. Mange er godt dokumenterte, mens andre bidrar til forvirring. Det er derfor viktig for oss å formidle godt dokumenterte livsstilsråd i tråd med helsemyndighetenes anbefalinger både for å spre kunnskap hvorfor vi anbefaler som vi gjør, men også for å rydde litt i all denne forvirringen der ute.

I dag er det opp til hver enkelt barnehage hvordan det satses på kosthold og fysisk aktivitet

Det finnes ganske mange barnehager, både private og offentlige i det langstrakte landet vårt. Det er laget egne retningslinjer for mat og måltider i barnehagene hvor det blant annet står hvilken type drikke som anbefales, at det bør reduseres kaker, saft og annet søtt, at barnehagen skal være en pedagogisk arena for mat og måltider og at spisemiljøet skal fremme helse, mat og måltidglede.

Retningslinjene er basert på anbefalinger og ingen spesifikke regler. Dermed er det opp til den enkelte barnehage hvordan disse retningslinjene iverksettes i praksis. Det er viktig at personalet i barnehagene forstår sin viktige rolle, også når det kommer til mat og måltider. De gjør en kjempejobb allerede, og et kurs med fokus på levevaner vil kunne bidra til at de får kunnskap inn under huden og en reel motivasjon til hvor viktig det er å etablere gode vaner allerede fra 1-års alder.

Hvordan fokuseres det på smart kosthold og fysisk aktivitet i din barnehage?

Roede-kurs bidrar til kompetanseheving hvor mat, måltider, fysisk aktivitet og motivasjon og mestring er i fokus

Roede-kurs med fokus på «Spis for overskudd» er en serie på 4 foredrag som tar for seg måltidsrytme, smart kosthold i alle aldre, fysisk aktivitet, motivasjon og mestring. Serien har som mål at ansatte i barnehagen skal få et grunnlag og en bevisstgjøring hvorfor et smart kosthold er viktig både for egen del, deres rolle som rollemodell, samt viktigheten av å praktisere dette inn i barnehagen.

Dersom voksne har kompetanse om hva som er smart mat og hvorfor, så vil det være mer motiverende og naturlig for den voksne å fremme mat og måltider til barna og foreldrene som en del av hverdagen i barnehagen. Barnehagen kan velge om kursene skal foregå via webinar eller stedelig.

Powered by Labrador CMS