Mestring har en interessant effekt på helsen

De fleste av oss ønsker god helse. Men mange av oss tenker kanskje ikke så mye over helsen før den begynner å skape problemer og utfordringer. Selv om samfunnet rundt oss også har et ansvar for at vi skal ha god helse og mestre hverdagen, er mye overlatt til den enkelte. Hver og en har faktisk et stort ansvar når det gjelder vår egen livsstil og helse. Men hvordan får vi til dette i praksis?

Hva menes med helse?

Helse defineres gjerne som det motsatte av sykdom, vi skal altså holde oss friske og unngå å bli syke. Men verdens helseorganisasjon tar det et steg lenger. De definerer helse som “en tilstand av fullstendig fysisk, mentalt og sosialt velvære, og ikke bare fravær av sykdom og lyte”. Derfor ligger det så mye mer i dette begrepet enn bare unngå sykdom.

Det som er så spennende er at mestring også henger sammen med god helse. Forskning viser nemlig at mange fysiologiske variabler endrer seg i positiv retning når vi opplever mestring. Det kan for eksempel være en positiv effekt på blodtrykk, kolesterol og blodsukkeret.

Mestring – gir økt livskvalitet

Å være bevisst på å skape positive opplevelser og følelser i sitt eget liv hvor man utfordrer sin mestringsfølelse, kan derfor ha en positiv effekt på din helse.

Det er veldig individuelt hvordan vi opplever helsen vår og livskvaliteten. Men vi vet at de som mestrer ulike oppgaver og utfordringer føler at de har mer kontroll på livet. Noen forskere går så langt som å si at mestring har en magisk effekt på helsen, immunsystemet, hormonsystemet og nervesystemet.

Personer som har en god mestringsfølelse er gjerne også mindre deprimerte og mindre plaget av angst. Og blir man syk, kan man oppleve å være mentalt og fysisk sterkere slik at sykdommen får et mindre alvorlig preg, og det kan være lettere å komme tilbake til normalen etter sykdomsperiode også.

Vekt som gir god helse og mestring

Dokumentert forskning viser at det er en sammenheng mellom vekt og helse. Overvekt gir økt risiko for livsstilsykdommer, og fedme gir enda høyere risiko for tidlig død og dårlig livskvalitet. Derfor tyder mye på at vekten har en stor betydning for helsen vår. Det å finne balanse mellom en livsstil du trives med og en livsstil som bidrar med god helse er viktig for å ta vare på en ene kroppen vi har.

For regelmessig trening gir livsglede og bidrar med mange viktige helseeffekter. Å kjenne at man blir litt mindre andpusten, blir litt sterkere, litt raskere, gir en skikkelig boost på humøret, overskuddet og mestringsopplevelsen.

Med en sunn vekt vil mange oppleve å mer robust og takle hverdagen på en god måte. Å endre vaner som vil bidra positivt på vekten og helsen gir en stor opplevelse av mestring. Når man klarer å erstatte noen usunne vaner med noe som er litt sunnere som man liker og trives med over tid, vil denne opplevelsen øke motivasjonen til en varig livsstilsendring.

Les også: Spis deg mer robust.

Å mestre en sunn livsstil

En sunn livsstil som du trives med, har en stor betydning for helsen. Den påvirker ditt humør og ditt overskudd til å gjøre det du ønsker i livet ditt. Å ha en livsstil med et passe sunt kosthold og passe gode treningsvaner er en viktig del av dette. Forskning viser at mestringsopplevelse er den største motivasjonsfaktoren for å være aktiv.

Hvordan oppleve økt mestring og en god helse?

Når vi vet hvor viktig mestring er for en god helse kan det være lurt å være oppmerksom på hvordan hver og en kan skape denne mestringsfølelsen.
Her er noen tips på veien:

  • Fysisk aktivitet bidrar til at du opplever mestringsfølelse og er en av de største motivasjonsfaktorene for at mange fortsetter med fysisk aktivitet. Prøv gjerne nye aktivitetsformer og sett deg dine egne realistiske mål.
  • Vær tilstede i øyeblikket og legg merke til hva du føler her og nå. Å være nær, nøytral og nysgjerrig er tilstander som vil gi deg et større fokus på det rundt deg.
  • Prøv gjerne noe nytt eller lære noe nytt, ta opp en hobby eller interesse, sett deg et mål du vil oppnå eller gå på et kurs. Du klarer ofte mer enn du tror.
  • Å flytte fokuset bort fra oss selv og over på noe annet meningsfylt, som å gi noen en hjelpende hånd eller bidra med noe positivt i samfunnet, kan gi økt mestringsfølelse.

Å finne din egen balanse i hverdagen hvor du er sjef i ditt eget liv, vil gi deg en skikkelig boost på mestringsopplevelsen.

Lykke til!

Kilde:
NIH

Powered by Labrador CMS