Forkastelig at regjeringen sier nei til gym, men ja til enhjulinger

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019 går Kunnskapsdepartementet imot Stortingets vedtak om en time med fysisk aktivitet i skolen hver dag. Det vil koste for mye. Det er heller ikke lenge siden regjeringen fjernet aldersgrensen for små elektriske kjøretøy, blant annet for å gi «litt mer moro i hverdagen». Hvor late vil regjeringen egentlig at dagens ungdom skal bli?

Vi vet at 70 % av norsk ungdom beveger seg mindre enn anbefalt. Et par skoletimer gym i uken (som de har nå) pluss begrenset hverdagsaktivitet blir ikke for gjennomsnittet 60 minutter fysisk aktivitet hver dag, som helsemyndigheten anbefaler for barn og unge. Å legge til rette for fysisk aktivitet i skolen koster altså for mye, men hva vil den økende inaktiviteten til barn og unge koste samfunnet i fremtiden?

Det er et slit å være hverdagsaktiv

Hvem tar trappen på autopilot når rulletrappen suser oppover rett ved siden av? Og mange ungdom bytter nå ut sykkelen med motoriserte enheter som énhjulinger, hoover-boards og elektriske sparkesykler.

Vi kan ikke lenger bare sitte og se på dette skje, og godta at regjeringen ikke vil investere mer i barn og unges fysiske (og psykiske) helse. Ja, mange unge driver med idrett, men ungdommer er også den gruppen som sitter mest i ro, særlig over barneskolealder. Det er faktisk blitt et slit å være fysisk aktiv, og det gjelder både for barn og voksne. I tillegg er samfunnet vårt blitt så ille at vi må streve med å være hverdagsaktive – vi må ta mange bevisste valg for å være aktive i hverdagen.

En kartlegging av barn og unges aktivitetsnivå viser en kraftig økning i antall timer med inaktivitet fra 6-årsalder til 15 år. 70 % av 15-åringer følger ikke anbefalingene for fysisk aktivitet, og idretten har et omfattende frafallsproblem. Andelen timer med inaktivitet har økt kraftig de siste 20 årene. Mens en 15-årig gutt brukte omtrent 1,4 timer i uken på PC i 1989, var bruken 16,9 timer i 2001 og hele 30,6 timer per uke i 2005 (!). Tallet for 2018 er antakelig enda høyere.

Salget av elektriske kjøretøy har økt

Fysisk aktivitet forebygger overvekt og sykdommer som hjerte- kar, diabetes, kreft, depresjon og angst for å nevne noe. Vi kan ikke la barna våre sitte eller «enhjule» seg til uhelse. Det må bli lettere for dem å bevege seg, ikke vanskeligere!

I tillegg rapporteres det om at salget av små elektriske kjøretøy har økt. Aldersgrensen på 16 år er nå fjernet, og hvem som helst kan bruke dem. I tillegg er det intet krav om bruk av hjelm. Bakgrunnen for regelendringen er blant annet «enklere regler, mindre byråkrati og litt mer moro i hverdagen», ifølge samferdselsministeren. Står regjeringen inne for å legge til rette for mindre fysisk aktivitet og lavere sikkerhet for ungdommen?

Siden regjeringen ikke vil gjøre noe med den enorme utfordringen at barn og unge er for lite aktive, oppfordrer vi industrien til å bry seg om folkehelsen og bruke sine kreative evner til å utvikle produkter som kan bidra til å øke aktivitetsnivået i hverdagen, spesielt hos unge. Lag noe sporty utstyr som de vil ha, hvor de får opp pulsen litt.

Hilsen

Kristin Fjæra Eng og Karoline Steenbuch Lied,
Fagavdelingen i Grete Roede

Powered by Labrador CMS