Ikke tid til å prioritere god helse

Å veie for mye handler ikke bare om tallet på vekten, men også om helsen. Og selv om kroppen er flink til å signalisere at den ikke har det bra, vet ikke alle at plagene de har faktisk skyldes overvekt.

Muskel- og skjelettsykdommer, depresjon, diabetes, inkontinens, kreft, hjerte- og karsykdommer er sykdommer som gir oss størst tap av helse og for tidlig død. Dette er plager og sykdommer som kan knyttes til høyt daglig stress, tidsklemme og for lite søvn. Det å leve under stress over tid resulterer oftest i overvekt.

Dette er dessverre noe mange av oss opplever uavhengig av hvor vi bor og hva vi jobber med. Overvekt og fedme gir en økt sykdomsbyrde i befolkningen, noe som vil si tap av velvære, begrenset mulighet for aktivitet, mer smerte og et forkortet liv. Det er en sterk sammenheng mellom fedme og alvorlige livsstilssykdommer.

Ikke tid til å gjøre noe med det

Til tross for at kroppen sender varsler og signaler om at den ikke har det bra, er det likevel de færreste som greier å gjøre noe med dette, og som prioriterer «prosjekt-seg-selv». Det er så mange ting som haster, overvekt oppleves ikke å haste i like stor grad.

Egentlig burde vi alle bli flinkere til å lytte til kroppen vår, og agere om den forteller deg noe.

Mange er fanget av tidsklemma både når det gjelder praktiske oppgaver som skal gjøres, sosiale medier og så videre. Og det med å ta tak i hvorfor det har blitt slik, og hva som blir konsekvensene, er vanskelig å sette fingeren på. Men kroppen sier jo tydelig ifra!

For mange blir løsningen «dessverre» å gå til lege eller kiropraktor, der man ofte får medisiner som hjelper. De er jo selvsagt viktige for å dempe symptomene, eller å kunne leve med for eksempel diabetes, men i mange tilfeller gjør de ingenting med selve årsaken til sykdommen!

Den beste helseforsikringen er å gå ned i vekt! Og denne forsikringen har utelukkende positive effekter. Faktisk så vil et vekttap bare på 5-10 % vil gi store helsegevinster.

Men hele 80 % av oss kan selv påvirke vår egen helsesituasjon!

Flaks og uflaks

Man kan selvsagt ikke forsikre seg 100 % mot uhelse, og noen vil ha uflaks. Cirka 10 % av befolkningen lever svært sunt, men har gener som gjør at de likevel blir alvorlig syke tidlig i livet. Uflaks. Og cirka 10 % lever svært usunt, men lever lenge og uten plager. Flaks.

I Roede sier vi det er mange veier til Rom når det gjelder å endre livsstil. Det beste er å finne den metoden som passer best for deg, og den livssituasjonen du er i.  Og så handler det ikke om hvor mange kilo man går ned, men om alt du får i tillegg, som overskudd, energi, mestringsfølelse og en sunn og takknemlig kropp.

Powered by Labrador CMS