Ja til mer fysisk aktivitet i skolen!

I disse valgtider er det mange målinger og galluper på gang i media – med ulik politiske vinklinger.

På vegne av Aktivitetsalliansen, som Grete Roede er del av, har Norstat nettopp intervjuet et landsrepresentativt utvalg av befolkningen (n=1019) om folkehelsepolitikk knyttet til fysisk aktivitet. Dette er jo et spørsmål vi i Grete Roede selvsagt er veldig opptatt av.

Et spørsmål jeg ønsker å kommentere er spørsmålet som går på ulike tiltak for tilrettelegging av fysisk aktivitet. Hele 86 % av befolkningen mener fysisk aktivitet og kosthold i skolen er et stort/eller svært stort satsningsområde. Av syv utvalgte områder for politiske satsinger innen fysisk aktivitet kom fysisk aktivitet og kosthold i skolen ut som viktigst for folk flest!

Fyller vi gymsalene med barn, blir det lettere å fylle barna med kunnskap.

Nå jobber jo vi i Grete Roede først og fremst med voksne. Men ikke bare brenner jeg for mer fysisk aktivitet og bedre kosthold i skolen fordi jeg selv er småbarnsmor, men også fordi vi vet at jobben med å forbedre folkehelsen er avhengig av en innsats fra flere miljøer, og her spiller skolen en utrolig viktig rolle som en helsefremmende arena – og er et stort satsningsområde, som det kommer frem i denne spørreundersøkelsen.

Uante muligheter

Skolen har så mange muligheter: På skolen nås alle barn fra ulike sosiokulturelle grupper, de nås samtidig, de følges over en lengre periode og de kan ta med seg hjem det de lærer. Det er i denne unge alderen at vaner dannes, og som tas videre med inn i voksenlivet.

Det at skolen spiller en viktig rolle når det kommer til kosthold og fysisk aktivitet har WHO understreket for lenge siden, og dette er fulgt opp av Stortingsmeldinger. Men likevel har vi en vei å gå. Det er fremdeles vanlig å ha kun en time med fysisk aktivitet i uken på skolen. Med unntak av noen kommuner og skoler som har innført en times fysisk aktivitet daglig. Hvis de klarer det, da kan vel alle klare det?!

Dette burde være en enkel prioritering når vi i dag vet at fysisk aktivitet også kan vise til positive mentale effekter som økt kreativitet, økt konsentrasjon og bedre humør. Det er rett og slett bare vinn-vinn ved å innføre en times fysisk aktivitet hver dag i skolen.

Mer på kosthold!

 Vi vet at andelen overvektige barn har flatet ut, men det er fortsatt viktig å arbeide videre med å bedre folkehelsen gjennom gode kostholdsvaner. Her burde skolen komme mer på banen, og ikke bare fokusere på hva som spises, men også hvor lang tid barna får på å spise maten sin.

I retningslinjene til Helsedirektoratet står det at det er behov for å sette av minimum 20 minutter til å spise, slik at alle får mulighet til å spise i ro og til de er mette. Men undersøkelser viser at barna får mindre tid enn dette på flere skoler. Sønnen min sier stadig vekk at han ikke hadde tid til å spise lunsj, og at de fikk kun 15 minutter til rådighet.

Jeg håper alle skoler jobber videre med å gi barna tilstrekkelig med tid til å spise matpakkene sine. Og heldigvis ser man at flere andre tiltak også er gjort, blant annet når det kommer til sunne og rimelige tilbud i skolekantinen, men vi ser gjerne at det gjøres mer.

Det er fortsatt steinhard konkurranse fra kioskene og nærbutikkene like utenfor skolens grenser, for ikke å snakke om alle bildene som de unge bombarderes med på mobiltelefonene sine!

Da Aktivitetsalliansen testet partiprogrammene for fysisk aktivitet var det ikke alle partiene som er i takt med befolkningens ønsker. Les terningkastene her!

Du kan også lese mer om testen her: Folkehelsetesten – hvilket parti er sprekest

Powered by Labrador CMS