Stikker Ola Nordmann hodet i sanden?

I dag laserte Folkehelseinstituttet (FHI) resultater fra den store Folkehelseundersøkelsen, som gir et godt innblikk i nordmenns kostvaner.

Vi var spent på resultatene. Hvordan står det egentlig til med den norske folkehelsa? Følger vi de helserådene vi får? Spiser vi sunt nok, er vi aktive nok, sover vi nok? Enkelte av spørsmålene dreide seg om bærekraft, og om nordmenn er blitt mer bevisste i forhold til dette. Og spesielt interessant var det at Folkehelseinstituttet knyttet en del spørsmål opp mot pandemien.

Alt i alt bekrefter rapporten funnene fra andre undersøkelser, og viser at mange har forbedringspotensial både når det gjelder kosthold, aktivitet og søvn. Her er noen av resultatene som berørte oss litt ekstra:

De fleste av oss spiser kun 2 porsjoner frukt og grønt om dagen, det er godt under halvparten av anbefalingen.
De fleste av oss spiser kun 2 porsjoner frukt og grønt om dagen, det er godt under halvparten av anbefalingen.
Kun mellom 1/3 – 1/4 av oss trener styrketrening noen ganger i uken.
Kun mellom 1/3 – 1/4 av oss trener styrketrening noen ganger i uken.

Kosthold

  • Vi vet alle at vi skal spise 5 om dagen, men det er også godt kjent at mange ikke når opp til denne anbefalingen. Men at gjennomsnittet på landsbasis er på 2 porsjoner om dagen var overraskende for oss. Nå må vi få til en skikkelig fem om dagen-dugnad!
  • I Roede er vi forkjempere for frokost, selv om forskningen ikke er helt entydig på hvorvidt det er viktig eller ikke for å ha en sunn livsstil. Vår erfaring er likevel at de som spiser frokost generelt har en sunnere livsstil og sunnere vaner resten av dagen. Da er det gledelig å høre at cirka 70 prosent spiser frokost hver dag. Dessverre er det de yngre som har en tendens til å skippe frokosten. Det er ikke bra, det må vi gjøre noe med! Det å sette av tid til å spise frokost – og å oppleve matglede i dette lille måltidet, er veldig verdifullt.
  • Noe veldig bekymringsverdig er at hele 21 % oppgir at de unngår en eller flere matvarer pga allergier/intoleranser. Det kan være svært risikofylt å utelate matvarer fra kostholdet sitt, fordi det kan gi et svært ensidig kosthold om man ikke klarer å kompensere for de næringsstoffene man utelater. Det er i hovedsak hvete/gluten, laktose, melk og frukt/grønt som utelukkes fra kostholdet. Vi vet fra tidligere undersøkelser at det er et stort gap mellom de som oppgir at de har en allergi mot de som faktisk har en reell allergi som er påvist hos lege.
  • En gledelig nyhet er at mange har fokus på å ha et mer bærekraftig kosthold: Hele 62 % har i en eller annen grad gjort en endring, som å velge vegetarisk middag oftere, spise mer lokal eller økologisk, eller sørge for mindre matsvinn. La oss fortsette med dette!

Fysisk aktivitet

Mange av oss sliter med søvnen, dette kan blant annet gå utover kostholdet!
Mange av oss sliter med søvnen, dette kan blant annet gå utover kostholdet!

Så til det store spørsmålet når det gjelder fysisk aktivitet. Beveger vi oss nok? Hvor mange i befolkningen tilfredsstiller anbefalingene?

I undersøkelsen til FHI så man både på de som er aktive mellom 150-300 minutter per uke, de som trener styrke 2-3 ganger i uken, og de som tilfredsstiller begge disse anbefalingene, både om fysisk aktivitet og styrketrening.

  • Kun 1/3 er i moderat til høy fysisk aktivitet 15o min eller mer pr/uke. Aktivitetsnivået er høyest blant de unge unge, og det er litt høyere blant menn. Dette tallet er svært bekymringsverdig. Andre undersøkelser viser dessuten at pandemien har gjort mange enda mindre aktive.
  • Når det gjelder de som trener stryrke 2-3 ganger i uken, er tallene enda lavere. Kun mellom 1/3-1/4 trener styrketrening noen ganger i uken. Den yngre målgruppen driver ikke overraskende mer med styrketrening enn de eldre. En positiv ting er at andelen i den eldre aldersgruppen ikke faller, selv om den er lav.
  • Når det gjelder de som oppnår anbefalingen om 150-300 minutter moderat til høy fysisk aktivitet per uke samt styrke 2-3 ganger i uken, er det kun 1/5 som oppnår dette. Det er svært bekymringsfullt! Fysisk aktivitet har store effekter på helsa, både fysisk og psykisk. Tør vi virkelig la være å være aktive?

I Roede er vi veldig opptatt av fysisk aktivitet. Ikke bare fordi det er viktig under en livsstilsendringsprosess, men også fordi det stryrker utholdenheten og ytelsen i hverdagen for øvrig.

Er det litt strutsetendenser ute og går? Stikker vi hodet i sanden?
Er det litt strutsetendenser ute og går? Stikker vi hodet i sanden?

Søvn

Ikke overraskende er det mange som sliter med søvnen sin.

  • 1/3 av befolkningen har søvnvansker til enhver tid.
  • 11-15% har insomni.
  • Søvnproblemer er en stor risikofaktor for langtidsfravær og uføretrygd.

Dette med et godt søvnmønster og gode søvnvaner er noe vi er veldig opptatt av i Roede. Det er fordi lengre søvn gir mindre anledning til å spise, og redusert sukkerinntak. Og fordi for lite søvn påvirker hormoner som stimulerer til overspising og gir en opplevelse av å være sulten. Man har mye å tjene på av å sove godt og nok!

God søvn er faktisk like viktig som næringsrik mat og jevnlig mosjon. Menneskekroppen er skapt for å være i balanse og trives best når vi har en god rytme gjennom døgnet. Det handler om å komme inn i en god sirkel der man sover og spiser til ganske faste tider, og sørger for regelmessig fysisk aktivitet. For selv om dette er tre vidt forskjellige levevaner, så henger de veldig sammen også, og det er viktig med god balanse på alle tre områder.

Strutsetendenser?

I undersøkelsen kommer det også fram resultater om psykisk helse og andre levevaner osv. Det er både gledelig og litt overraskende å lese at 53 % sier de har god helse. Samtidig er det mange med både overvekt og fedme, og mange som tar blodtrykksmedisin. Halvparten av de eldre får slik medikamentell behandling og 1/3 får behandling for høyt kolesterol.

Med tanke på dette, og sett i lys av resultatene som er presentert over, stiller oss til slutt spørsmålet om noen stikker hodet i sanden. På den måten slipper man å ta stilling til kostholdet og aktivitetsnivået sitt, og man kan tenke at man har god helse.

Men det blir verken fem om dagen, 150-300 minutter fysisk aktivitet eller gode søvnvaner av å stikke ode i sanden for lenge. Og helsen blir i alle fall ikke god av dette!  Veien til en god, sunn – og bærekraftig livvstil skjer ikke av seg selv, men du verden for en god investering det er!

Les hele rapporten til FHI her

Sikre deg et langt liv med gode vaner

Roede-kurs gir resultater! Motivert for å ta grep?

Meld deg på Roede-kurs nå eller ta kontakt og få gratis veiledning med en av våre mest erfarne kostholdseksperter – helt uforpliktende.

Powered by Labrador CMS