Medisin mot din mentale apekatt

Jeg sitter i bilen og nøler med å starte motoren. Føler meg «knytt» og tankene strømmer på – det er kaos. Det var det møtet, som ikke ble helt slik jeg tenkte. Det føles som en apekatt oppe i hodet mitt som hopper fra sted til sted. Mellom antagelser, impulsive og dårlige tanker, ned i følelsene og opp igjen. Etter en stund sittende slik føles kjennes kort pust og stramme skuldre. Alt føles som en svær gryte av kaos.

Mange ganger kjenner jeg at ting ikke er akkurat slik som jeg skulle ønske. Prater meg selv «ned» i tankene. Gir meg selv dårlig følelse, og kroppen føles knytt. Følelsen av ikke å strekke til eller være god nok. Kan du kjenne deg igjen?

Går du ofte med bekymrede tanker? Lar negative tanker overskygge de tankene som gjør deg godt? Forskning på menneskers tankeproduksjon sier at 90 % av våre bekymringer er konstruerte og blir aldri realitet. Er det da verdt å la energien sirkle rundt bekymringene? Jeg leste noe en gang, som jeg «trekker opp av hatten» når jeg trenger det:

Hvis et problem kan løses, hvorfor da bekymre seg? Og hvis det ikke kan løses, hva hjelper det å bekymre seg?

«If you get the inside right, the outside will fall into place» – Eckhart Tolle

Hvordan vi forholder oss til egne tanker og erfaringer vil påvirke vår evne til å håndtere stress. Vi blir ofte oppdratt til å bli ansvarliggjort for våre tanker; helst fortrenge de dårlige tankene og konstruere et positivt situasjonsbilde. Vi lærer at det er feil med stygge, dumme, misunnelige og gale tanker. Da blir det heller ikke i voksen alder så greit å forholde seg til egne dårlige tanker og følelser – som vi alle har. Det kan bli anstrengt å forholde seg til egne dårlige erfaringer. Vi skulle gjerne ha vært foruten de gangene hvor vi føler misnøye, ting går galt eller ikke blir som planlagt. Vi føler oss ikke bra nok. Det indre stressnivået blir raskt høyt og preget av bekymring.

Ofte søker vi i våre omgivelser for å redusere stresset, mens jeg kjenner at nøkkelen ligger på innsiden hos meg selv. For å minske mitt indre stress, øver jeg meg på å legge merke til min tankestøy. Tanker gir følelser jeg ikke har kontroll over. Kall det gjerne «apekatt-sinn»! Følelsene selv lar seg ikke styre, men jeg merker at å sortere tankene kan hjelpe meg å håndtere følelser bedre. Mye av mitt stress kommer fra innsiden av meg selv. Jo oftere jeg øver, desto tydeligere blir det for meg hvilke tanker som er reelle og hvilke som er konstruerte bekymringer. Det blir litt enklere å akseptere at jeg er et helt menneske med gode og dårlige tanker og følelser. Sånn som jeg er. Helt naturlig.

Vil du lære å kjenne deg selv på nytt? Lære å vurdere egne tanker, akseptere det slik som du er sammensatt? Føle deg bra nok? Sortere ut noen av de konstruerte bekymringene, og la de reelle tankene få være med i livet ditt?

Hvordan observere tanker og følelser?

Jeg tar meg 10 minutter med fokus innover. Observerer det jeg legger merke til i kropp, tanker, følelser – uten å engasjere meg for mye i hver ting jeg finner. Tanker- som en film som går forbi, uten å dykke inn i hver enkelt tanke. Følelser – hvor de kjennes i kroppen. Jeg prøver å holde et åpent sinn og akseptere det som er der, være vennlig og bestemt med meg selv. Tillater meg å la oppmerksomheten skifte litt mellom de tingene jeg merker. Bestemmer meg for å observer pusten innimellom – og til slutt.

Hvorfor ikke bruke fem minutter i hverdagen på å bevisst tenke glade og vennlige tanker.

En slik øvelse kan føles enkel eller det kan oppleves vanskelig. Fordi vi har forskjellig tilnærming til oss selv, ulik dagsform, varierende ytre påvirkning og andre faktorer i hverdagen som gir godt eller dårlig utgangspunkt for å finne ro i oss selv. Kall det gjerne en meditasjonsøvelse. Meditasjon kan redusere stress, redusere opplevelsen av smerteplager, forebygge depresjon, og styrke selvfølelsen.

Hva betyr tanker og følelser for meg?

Jeg vet at tanker og følelser kan styrke eller svekke mitt immunforsvar og min psykiske styrke. Vi vet mye om hvordan stresset tankevirksomhet kan føre til helseplager. Men vi glemmer ofte hvor sterkt vennlig tankegang kan ha motsatt effekt. Jeg tror at vennlighet starter med meg selv. «Selv-vennlighet» betyr for meg å snakke litt penere til meg selv, akseptere meg selv på godt og vondt, og å være litt vennligere med meg selv når ting ikke går så bra. Vennlige og gode tanker er min medisin mot indre stress. Da tror jeg at jeg også møter omverdenen med større vennlighet. Bevisst vennlige tanker kan være å tenke på; noen jeg er glad i, ganger hvor jeg følte meg glad eller nær noen, ganger hvor jeg kjente raushet til noen eller noen viste vennlighet overfor meg, ting jeg er takknemlig for eller gleder meg over.

Gi deg selv den varmen og gleden det tilfører i øyeblikket. Styrk deg og føl deg litt friere når du trenger det.

La tankene være din medisin.

Prøv da, vel!

Linn Murphy

Powered by Labrador CMS