Hvor lykkelig er du?

Den triste sannheten er at stadig flere nordmenn har behov for psykisk helsehjelp. Mellom én av seks og én av fire vil oppfylle kriteriene for en psykisk lidelse i løpet av et år.

Men hva er nå en psykisk lidelse? Dette begrepet benyttes om en lang rekke forskjellige tilstander, der tanker, følelser, atferd og/eller sosialt funkjsonsnivå er forstyrret. Og motsatt så vil man med god psykisk helse til enhver tid ha en opplevelse av trivsel. De vanligste psykiske lidelsene er angst, depresjon og rusmiddellidelser.

Så har man mental helse. Når man snakker om mental helse, er det et begrep man gjerne bruker litt om hverandre med psykisk helse. Men mens psykisk lidelse legger vekt på kliniske tilstander i sinnet, så handler mental helse mer om viktigheten av å leve sunt og ha en sunn mentalitet. Mental helse er noe positivt, og et nøkkelbegrep som ofte kan benyttes til mental helse er optimisme. Optimisme er viktig for å opprettholde psykisk helse.

Mange av de vi møter på kurs opplever ikke at de har slik optimisme og positivitet til enhver tid.

Mer uro nå

– Mental lidelse er noe jeg har vært godt kjent med hos flere av mine deltakere så lenge jeg har jobbet som kursleder. Og dette med økt bekymring, uro og lettere depresjon nevnes av flere nå, etter pandemien, forteller Roede-kursleder Maria Ellingsen, som tror dette kommer av en kombinasjon av årsaker.

Maria trekker fram både økt bekymring for helsen – som sykdom, smitte og pandemi, krigen som pågår nært oss, høye strømregninger og økte matpriser som kilde til uro, oppgitthet og nedstemthet hos flere. Samtidig har Maria den siste tiden merket at flere forteller at de sliter med å holde fokus samt opprettholde motivasjonen når det gjelder livsstilsendringsprosessen de er i.

– Men det er jo ikke uvanlig at mange opplever høsten og vinteren som tyngre, men jeg opplever at alt dette nevnes både oftere og av flere nå enn tidligere, forteller Maria.

Roede-kursleder Maria Ellingsen mener alt henger sammen med alt!

Maria mener det er spesielt nyttig å gå på Roede-kurs om man syns dagene er litt ekstra tunge.

Opptatt av sammenheng mellom hjerne og kropp

​I tillegg til å være sertifisert Roede-kursleder, er Maria utdannet både mentaltrener og coach, og er spesielt interessert i og opptatt av sammenhengen mellom hjerne og kropp – eller tankene og følelsene, i forhold til livskvaliteten vår.

– For meg er hele pakka livskvalitet og vise versa. Alt henger sammen med alt! Generelt snakker jeg ofte om sammenhengen mellom livsstil, kosthold og helse – både fysisk og psykisk helse. Jeg deler fra egen personlig erfaring med livsstilsendring som en betydelig del av egen “behandling” av depresjon og angstlidelse tidligere i livet. 

Maria tror Roede er en viktig aktør – og et nyttig hjelpemiddel for mange.

​- Gjennom vårt kursprogram, faglig forankret kunnskap og veiledning, mener jeg Roede kan være en svært viktig aktør i hjelpeapparatet for generell forebygging og hjelp ved mentale og psykiske lidelser. Det er klart at det må skilles mellom alvorlig psykisk lidelse og sykdom, og lettere depresjon og nedstemthet.

Et sunt kosthold er viktig for både fysisk og psykisk helse.

For der det er nødvendig med behandling i form av medisinering og/eller psykolog må man naturligvis gjøre mer enn bare å endre på livsstilen.

– Men uansett er det alltid lurt å inkludere livsstil og kosthold i både utredning og behandling i mental helse. Dette mener jeg må få større oppmerksomhet!

Forebygger mye!

Folkehelseinstituttet forteller også om viktigheten av å spise sunt og være fysisk aktiv.
– Et sunt kosthold kombinert med fysisk aktivitet er viktig for god helse både fysisk og psykisk (mentalt). Et mangelfullt/ubalansert kosthold kan, kombinert med lav fysisk aktivitet, i dag knyttes til økt risiko for en rekke livsstilssykdommer, med hjerte- og karsykdommer, diabetes og flere former for kreft som de fremste. I tillegg blir det stadig mer dokumentasjon knyttet til kostholdets betydning for psykisk helse, og omvendt, at psykisk helse påvirker livsstilen, inkludert kostholdsvalg.

Roedes råd er å sørge for å ha et sunt kosthold sånn at du opplever den positive effekten før du faktisk trenger den, og ikke i etterkant!

Les mer: Et sunt kosthold er et viktig våpen mot psykisk helse

Økt behov for vår hjelp

– Roede har lang erfaring med å hjelpe mennesker til en bedre helse og økt livskvalitet. Det skal vi fortsette å gjøre, sier Maria.

Hun tror det vil bli større behov for slik hjelp og kompetanse i fremtiden, så lenge folkehelsen i vårt land fortsetter å utvikle seg som nå.

Powered by Labrador CMS