Sammen går vi til felles kamp mot overvekt

Grete Roede har nettopp inngått et samarbeid med Landsforeningen for hjerte og lungesyke (LHL) og Diabetesforbundet. Vårt felles mål er å rette mer

oppmerksomhet på overvekt som en av våre store risikofaktorer for livsstilssykdommer og tidlig død.

Nordmenn blir stadig eldre og har generelt god helse. Og som vi jo dessverre vet, øker vekten samtidig i befolkningen. I dag er omtrent halvparten av nordmenn overvektige og én av fem har fedme. Med den økende vekten øker også sykdomsbelastningen.

– Dette må tas på alvor, det gjelder både for folkehelsen og for livskvaliteten til hver enkelt, sier Lis P. Strøm, som er vår administrerende direktør. Målet er å bedre folkehelsen.

En undersøkelse fra Folkehelseinstituttet i 2016 viser at usunt kosthold og høy BMI er blant de største risikofaktorene for tidlig død og helsetap.

– Det trengs helsepolitiske grep som gjør en sunn livsstil til det enkleste valget. Vi må motivere flere til å ta grep om egen livsstil, sier Erik Arnesen, helsefaglig rådgiver i LHL, som legger til at det er viktig å ta grep om egen livsstil før man havner i kategorien fedme som krever langt større tiltak.

Men i dag finnes det ingen offentlige tilbud til den store gruppen på vei mot sykelig overvekt.

Skaper et nytt klasseskille

– Store sosio-økonomiske forskjeller i helse og manglende tilbud fra det offentlige er i ferd med å skape et nytt helsemessig klasseskille. Dette kan ikke løses med fedmeoperasjoner, vi må satse mer forebyggende, sier Lis.

Nå ønsker vi sammen med LHL og Diabetesforbundet å motivere flere til å ta grep om egen livsstil, mens Helsedirektoratets eget slagord, «Små grep – stor forskjell» fortsatt gjelder. For å oppnå målet har vi sammen utviklet materiell rettet mot blant annet fastleger og frisklivssentraler. Dette skal gjøre det enklere å ta opp temaet overvekt. Materiellet inneholder dessuten verktøy for hvordan man kan jobbe med endring av levevaner.

– Sammen ønsker vi å bidra til at helsemyndighetene når sitt mål om en 25 % reduksjon i livsstilssykdommer innen 2025, og at nordmenn får flere leveår med god helse og trivsel. Vektutviklingen i samfunnet må bremses, og vi vil hjelpe med dette, sier Lis.

– LHL mener fastlegen må spille en nøkkelrolle for å identifisere og veilede personer og familier med økt risiko for eller begynnende utvikling av sykdom, og henvise videre ved behov, sier Arnesen.

Les også relaterte saker:

Overvekt og levevaner kan være et betent tema.

Fastlege slår alarm: – Feige leger dreper pasienter.

Powered by Labrador CMS