Sett deg SMARTE mål

SMART-modellen er en motiverende og effektiv metode som kan hjelpe deg med å sette mål og lykkes med livsstilsendringer. Hver bokstav står for en egenskap eller et kjennetegn som målet må ha for at det skal kunne fungere som en drivkraft; S- spesifikt, M- målbart, A- akseptabelt, R- realistisk og T- tidfestet.

Ved å konkretisere alle delene ved målet inn i denne modellen blir det lettere å følge opp deg selv på vei mot målet.

Her får du mer detaljer om egenskapen i hver bokstav, slik at du blir klar for å lage din egen SMART-plan:

Spesifikt. Sett deg et spesifikt mål slik at du vet hva du jobber mot. Ikke bare skriv at du skal ned i vekt, men spesifiser at du for eksempel skal 5 kilo ned i vekt, eller at du skal spise salat til lunsj tre dager i uken.

Målbart. Nå som målet ditt er spesifikt er neste trinn å gjøre det målbart. Ved å gjøre målet ditt målbart kan du kontrollere at det er oppnådd. Dersom målet ditt er å gå ned i vekt kan du måle vekten 1 dag i uken frem til oppsatt måldato.

SMART-mål er konkrete mål som du enkelt kan sikte på.
SMART-mål er konkrete mål som du enkelt kan sikte på.

Akseptabelt. Det er fint å tenke stort og sette seg høye mål, men samtidig viktig å være realistisk slik at målet ditt faktisk kan oppnås. Ligger alt til rette for at du skal klare å oppnå det målet du har satt deg? Har du støtten, ressursene og utstyret du trenger for at du skal få dette til?

Realistisk. Du må være sikker på at du setter deg et mål som passer inn i din livsstil. Ikke sett opp et mål fordi andre mener du burde oppnå det, men finn noe som er relevant og meningsfylt for deg. Spør deg selv hvorfor du ønsker å oppnå dette målet. Er det for å være et godt eksempel for barna dine, for å få bedre helse eller fordi du vil inn i et bestemt klesplagg?

Tidfestet. Hvis du ikke har en «deadline» for målet ditt blir det vanskeligere å se for seg at du skal nå det. Sett gjerne opp et par datoer for en sjekk underveis også, slik at du har mulighet for å justere kursen om nødvendig.

Når du har satt opp din SMART-plan er det lurt å gjøre en evaluering etter noen uker. Vi er i stadig forandring og ting skjer i livene våre, slik at det du setter opp som mål i dag kan forandre seg om noen uker. Sørg for at planen din hele tiden er verdt din tid og innsats.

Gleden ved å komme i mål oppnås bare ved å gjøre turen.

Delmål og hovedmål

Og husk, når man skal jobbe med målsetninger og endring av levevaner, er det ofte nødvendig å dele inn et mål i hovedmål og flere mindre delmål. Et langsiktig mål – eller et hovedmål, kan være å komme inn i et konkret klesplagg eller komme i bedre fysisk form. Dette er et mål du vil jobbe mot, og det kan ligge langt fram i tid. Et kortsiktig mål, eller et delmål, har et mer konkret preg, og er noe du vet du vil klare. Et kortsiktig mål kan vare fra 1 måned og opp til et år. For eksempel å spise bare en porsjon til middag, eller å spise en grønnsak hver dag.

Lykke til med å nå dine mål!

Powered by Labrador CMS