Slik styrker du din selvfølelse

Et nyttig verktøy – eller hjelpemiddel når man skal ned i vekt – eller endre en vane, er visualisering. Positiv mental visualisering er en teknikk som bidrar til å omprogrammere hjernen fra gamle til nye vaner. Teknikken brukes for å se seg selv gjøre de handlingene som man ønsker å få til. Man bruker altså fantasien til å forestille seg handlingene man ønsker å oppnå. På den måten vil hjernen gradvis omprogrammeres til å velge den nye handlingen. Det er nemlig slik at hjernen lettere oppfatter beskjeder om hva den skal gjøre enn hva den ikke skal gjøre. Derfor er det svært effektivt å se for seg den riktige handlingen fremfor den uvanen man ønsker deg bort fra.

Mye tyder på at jo mer man visualiserer og trener på å ta valgene man ønsker å ta, jo raskere blir det en realitet, og jo raskere vil det gå å oppnå en vane.

Les også: Livsstilsendring starter i hodet

Skriv på et ark den personen du ser, og vær så detaljert som mulig.

Dann deg et detaljert bilde

Slik visualiserer du: Start øvelsen ved å lukke øynene og se for deg slik du er når du har nådd hovedmålet ditt. Tenk nøye gjennom det, bruk tid på å visualisere og få med alle detaljene. Dann deg et tydelig bilde av hvordan du har det, hvor du er og hvordan du tenker. Hvilken mat spiser du? Hvilke matvarer velger du i butikken? Hvordan beveger du deg? På hvilken måte er du fysisk aktiv? Hvordan snakker du? På hvilken måte føler du deg annerledes? Hva tenker du om deg selv? Hvordan snakker du til deg selv? Hvordan forholder du deg til andre? Mange spørsmål, forsøk likevel å tenke godt over dette attraktive fremtidsbildet av deg selv.

Skriv på et ark den personen du ser, og vær så detaljert som mulig. Svar gjerne på spørsmålene over eller legg til andre beskrivelser. Trekk frem bildet du har dannet deg – og beskrivelsen under, så ofte du kan gjennom din prosess.

Lev deg godt inn i visualiseringen og kjenn at det gjør noe med deg!

Powered by Labrador CMS