Ulike faser i en endringsprosess

Endring er en prosess som kan oppleves vanskelig, krever mye og tar tid. Dersom vi klarer å være bevisst på hvor vi er i prosessen, og aksepterer situasjonen, kan endringsprosessen bli mye enklere.

Før-overveielsesfasen

Føroverveielse er det stadiet hvor vi ikke har til hensikt å endre på noe, fordi vi ikke vil eller har innsett at vi har et problem. I dette stadiet vil all informasjon om risiko ved adferden vår rett og slett ikke nå inn.

Overveielsesfasen

I overveielsesfasen har vi til hensikt å gjøre endringer i løpet av nærmeste fremtid. Vi ser fordelene ved å endre adferd, samtidig som vi også kjenner på ulempene ved forandring. Dette kan skape ambivalens, alså en «vil-vil ikke» tilstand.

Planleggingsfasen

Om du feiler 7 ganger, reis deg opp 8 ganger!

I planleggingsfasen har vi en intensjon om endring i løpet av nærmeste fremtid. Vi er i ferd med å lage eller har laget en plan for hva vi skal gjøre og har antagelig også gjort noen små endringer allerede.

Handlingsfasen

I denne fasen skal planen gjennomføres i praksis. Den viktigste jobben er nå å unngå at vi faller tilbake til gamle vaner. Det handler om å finne nye strategier for mestring.

Opprettholdelsesfasen

Dersom vi har greid å opprettholde atferdsendringen vår i seks måneder antas vi å være i opprettholdelsesfasen, hvor det å forebygge tilbakefall er den største utfordringen. Endring er en reise som går i rykk og napp. Ved tilbakefall er det viktig å evaluere planen og rette opp i det som gikk galt. Det handler om å lære av egne feil og ikke gi opp!

Endring tar tid

Endring er en prosess. Aksepter at endring tar tid. Ved å innse det og bli bevisst på hvor i prosessen du befinner deg, vil du oppleve at du får bedre kontroll og forstår deg selv bedre. Selv om du kan føle at du tar et skritt frem og to tilbake, så husk at det er du som bestemmer om du skal velge å gi opp eller om du skal stå i det for din egen helses- og velværes skyld.

Les også: Sett deg SMARTE mål.

Vi hjelper deg helt i mål

Det er du som må gjøre jobben, men du kan få hjelp på veien. Grete Roede gir deg «Gruppepress som funker» gjennom sitt landsdekkende kurstilbud og våre kursledere står klare til å hjelpe deg helt i mål. Søk etter kurs der du bor.

Powered by Labrador CMS