Vil du egentlig forandre deg?

Mange som starter en livsstilsendring kjenner sterkt på ønsket om å prestere og se utvikling i prosessen. Den ukentlige fremgangen gir for de fleste enMen noen ganger kan den også bli hindret, noe som kan gjøre det vanskelig å fortsette å holde fokuset og kursen mot drømmen din. Tiden vi er inne i nå – med hjemmekontor, stengte treningssentre og opphold i lokale Roede-kurs, kan gjøre prosessen litt ekstra krevende.

En foredragsholder sa en gang at det finnes to ulike typer mennesker: Noen som alltid vil kategorisere et glass som er halvveis fylt med vann som halvfullt, imens andre bestandig vil kunne kalle det halvtomt.

Mye handler om hvordan vi ser på tilværelsen og forløpet vårt. Hvordan ser du på forløpet ditt?

Viljestyrke

Å gjennomføre noe, hva som helst, krever en liten porsjon viljestyrke. Vi definerer ofte viljestyrke som mental utholdenhet eller gjennomføringskaft som bor i hver enkelt av oss. Noen har mye av det, andre noe mindre. Samtidig vet vi at mye av teknikken bak å trene opp en viljestyrke handler om å overvinne frykten for nederlag og fokusere på hva som virkelig fungerer, samt å øve og øve på å holde et positivt fokus. Om det så kun er én del av en større forandring som fungerer, så er du et steg nærmere mål og ikke tusen steg unna sluttstreken.

På Roede-kurs er mange selvsagt veldig opptatt av vektutviklingen. De hundre grammene betyr usedvanlig mye når det kommer til forskjellen mellom 0,4 og 0,5 kg i minus, eller om det i verste fall går andre veien. Roede-kurslederne har sett sine deltakere både hoppe av glede av de små utslagene vekta kan gi, men også ty til tårer og fortvilte ansiktsuttrykk over manglende resultater etter arbeidsomme uker.

Men hva representerer egentlig den lavere vekten?

Hva er fordelen rundt målet, og hva var motivasjonen for å starte livsstilsendringen i første omgang?

Indre motivasjon

Det er lett å forstå vi mister motet og kjenner på urettferdigheten om resultatene (på vekten) lar vente på seg. Men det er ofte i slike øyeblikk man bør spørre seg selv om hva som har skjedd, og hva som faktisk fungerer. For noe er som regel på riktig vei, og du vil helt sikkert merke noen fordeler ved å ha gjort endringer med livsstilen. Vi blir som regel bare veldig skuffet der og da, og lar dette overskygge de andre flotte effektene av hva et godt kosthold med mer aktivitet bringer med seg.

Mer energi, mer overskudd, bedre helse

Overskudd til barn, barnebarn, venner og seg selv, pga bedre søvn, økt aktivitet og/eller bedre balansert kosthold

Struktur i timeplanen, der rutiner bedrer hverdagen vår

Mer tid til å gjøre det vil helst vil, pga bedre planlegging

Trivsel i egen kropp, da endringen gjør noe godt med selvfølelsen

Det er altså stor forskjell på hvordan vi ser på prosessen og hvordan vi kommer over disse sperrene – eller kall det gjerne “hindre” som står i veien for drømmen. Prøv å legge merke til dine egne hindere!

På Roede-kurs hjelper vi alle som trenger denne dytten i riktig retning og som trenger hjelp til å bygge viljestyrke. Det viktigste du trenger, er ønsket om at du vil få til dette selv. Det hjelper ikke at andre mener det er bra for deg eller at du føler at du “må” endre på noe.

Å flytte fokuset fra “må” til “vil” er kanskje første steget?

“boost” på motivasjonen som holder i tiden som kommer.

Powered by Labrador CMS