Viktig studie om hva alle fristelsene gjør med oss

Vi omtaler gjerne dagens samfunn som et “fedmefremkallende samfunn” der vi møter fristelser over alt, og der normalvekt er i ferd med å bli unntaket. Vi vet at vi ubevisst blir påvirket av all denne eksponeringen for mat, men akkurat hvilke mekanismer som ligger bak er fortsatt lite kjent. Nå starter et nytt og spennende forskningsprosjekt for å lære mer om hvordan vi påvirkes.

Det finnes mange gode og veldokumenterte forklaringer på hvilke psykologiske faktorer som bidrar til å opprettholde fedme, og det er vist at det er en sammenheng mellom vekt, oppmerksomhet og belønningsenteret i hjernen. Selv om vi vet en god del om dette, er det fremdeles mye vi ikke vet. Nå vil en gruppe forskere undersøke dette nærmere, og de trenger din hjelp!

Har du lyst til å delta i viktig forskningsprosjekt – så les videre eller gå direkte til Forskningsprosjekt “Adapting minds”.

Hva ønsker vi å finne ut?

Det antas at det krever mye energi og mental kapasitet og holde tilbake impulsene vi ubevisst blir utsatt for i møte med fristelser. I denne forskningen skal vi se nærmere på om vi ubevisst (nevralt) blir dratt mot fristelser i form av mat, og da gjerne kaloririk mat, og om det i tilfelle er en sammenheng med BMI (body mass indeks). Vi vil videre se om denne ubevisste forflytting av oppmerksomhet blir påvirket av vår emosjonelle tilstand og om oppmerksomt nærvær (mindfulness) kan påvirke en slik sammenheng.

Om du synes dette høres spennende ut og du ønsker å delta, vil det bidra til en økt faglig forståelse innen dette feltet. Første del av undersøkelsen består av generelle spørsmål (stilt på engelsk) mens svarene er kun avkrysning på et skjema. Andre delen er en praktisk oppgave hvor du trykker på taster på tastaturet for å måle reaksjonstid, dette er forklart på norsk.

Undersøkelsen tar omkring 20 minutter og gjøres via din egen PC. Undersøkelsen er anonym og du kan når som helst trekke deg som deltaker. Velger du å delta er det fint om du ikke har drukket noe koffeinnholdig drikke de siste 2 timer før du starter. Du kan ta pauser underveis.

Anita Winther, mastergradsstudent ved Etövös Lorànd Universitet (ELTE) i Budapest, ønsker din hjelp til sitt forskningsprosjekt.
Anita Winther, mastergradsstudent ved Etövös Lorànd Universitet (ELTE) i Budapest, ønsker din hjelp til sitt forskningsprosjekt.

Klikk på linken for å få mer praktisk informasjon og få tilgang til selve undersøkelsen: Forskningsprosjekt “Adapting minds”

Hvem står bak undersøkelsen?

Forskningsprosjektet er tilknyttet Etövös Lorànd Universitet (ELTE) i Budapest.
Håper du har lyst til å delta i denne undersøkelsen:)
Forskningsprosjektet er tilknyttet Etövös Lorànd Universitet (ELTE) i Budapest. Håper du har lyst til å delta i denne undersøkelsen:)

Jeg heter Anita Winther, er 56 år og er psykologistudent ved Etövös Lorànd Universitet (ELTE) i Budapest. Jeg er inne i mitt siste studieår og jobber med min Masteroppgave som omhandler utfordringene med å holde en stabil og sunn vekt gjennom livets mange faser. For min egen del har vekten gått en del opp og ned, så dette er noe som engasjerer meg personlig.  Jo mer jeg har lært om de komplekse psykologiske faktorene som spiller inn, jo mer fascinerer fagfeltet meg!

På Etövös Lorànd Universitet i Budapest, har jeg vært så heldig å komme i kontakt med Dr. Alexander Logemann, en nederlandsk professor, som i flere år har forsket på sammenhengen mellom oppmerksomhet, belønning og avhengighet. Med ham som veileder er jeg nå i gang med min egen undersøkelse – https://research.adaptingminds.nl

Powered by Labrador CMS