Det er vanskelig å endre livsstil alene

Det har de siste ukene pågått en debatt i Aftenposten mellom Jøran Hjelmesæth, professor dr.med senterleder, Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, Sykehuset i Vestfold og undertegnede Kari H. Bugge, cand. scient. i ernæring og Fagsjef i Roede AS. Her kan du lese hva vi har ment.

Vi i Grete Roede har stor respekt for at det må finnes ulike alternativer innen behandling av overvekt og fedme, inkludert fedmekirurgi og medisiner. Det er imidlertid behov for en erkjennelse av at livsstilsendring er nødvendig uavhengig av hvilken behandling man velger og at endring av levevaner ikke er enkelt alene. Kurs med fokus på livsstilsendring er i dag en “missing link” i behandlingen av overvekt og fedme.

Det hele startet med en sak i Aftenposten 31. januar hvor Jøran Hjelmesæth tar til ordet for å medisinere overvektige nordmenn. Vi i Grete Roede reagerte på Hjelmeseths utspill om medisiner på blå resept da vi mener støtte til kurs i livsstilsendring bør komme først. I debattinnlegget Kurs bedre enn medisiner mot overvekt argumenterer vi for at vi i større grad må tenke forebyggende tiltak og ikke bare tenke behandling til de som har havnet i kategorien sykelig fedme, der spesialisthelsetjenesten kommer på banen.

Hjelmesæth forsvarer sitt syn i innlegget  Enklere å spise mindre  11. februar. Her understreker han at overvektige bare bør tilstrebe et sunt kosthold og mer aktivitet. Dette innlegget synes jeg ikke kunne stå uimotsagt, så da ble det et nytt debattinnlegg fra meg i Aftenposten 22. mars 2017

Se debattinnlegget i Aftenposten “Kort sagt 22. februar”, eller les det nedenfor.

Det er vanskelig å endre livsstil alene

Leder for seksjon for senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, Jøran Hjelmesæth, inviterer med sitt innlegg i Aftenposten til videre debatt om behandling av overvektige i Norge. Det blir da helt sentralt å presisere at vi her snakker om ulike målgrupper. Med sin tilhørighet i spesialisthelsetjenesten behandler han personer med alvorlig fedme, og det er ingen grunn til å betvile hans medisinske ekspertise eller at han utgjør en reell forskjell for de menneskene han behandler.

Når Hjelmesæth imidlertid i sitt innlegg 11. februar skaper et inntrykk av at overvektige med BMI 25-29,9 bare trenger å tilstrebe et sunt norsk kosthold og regelmessig fysisk aktivitet, mener vi han tar for «lett» på utfordringene denne målgruppen står i. All erfaring viser at de færreste klarer slike endringer alene. Samtidig er det jo nettopp ved å rette tiltak mot denne målgruppen vi kan forebygge og reversere at flere havner i hans pasientgruppe.

Vi har dokumentasjon på at 8 av 10 lykkes med varig vekttap og endring av levevaner.

Det er vanskelig å forstå at en av landets fremste eksperter på fedme ikke anerkjenner effekten av forebyggende livsstilskurs, og mot bedre vitende putter oss i samme kategori som slankekurer.

Det må bli en økt erkjennelse av at livsstilsendring ikke er enkelt alene.

Kari H. Bugge
Ernæringsfysiolog/fagsjef
Roede AS

Mener du noe om saken? La gjerne høre fra deg – bruk kommentarfeltet 🙂

Powered by Labrador CMS