Helsealarm krever oppfølging

Jeanette Roede, utviklingsdirektør og kursleder, Grete Roede , Lis P. Strøm, administrerende direktør, Grete Roede

Dårlig økonomi er årsak til helseulikheter

I VG 27. august slår helseminister Bent Høie (H) og tidligere helseminister Sylvia Brustad (Ap) fast at dårlig økonomi er en viktig årsak til de store helseforskjellene mellom fattige og rike i Norge. Det er på høy tid at politikerne tar denne systemiske urimeligheten på alvor.

Mer fokus på forebyggende helsearbeid

Dagens helsevesen er ikke rigget for å bistå med livsstilsendring for de gruppene som kanskje trenger det mest.

Forskjellene starter allerede i det små. Nordmenn flest har ressurser til både å trene og spise sunt. Men for de som ikke har økonomi eller krefter til selv å ta tak i egen livsstil, finnes det knapt forebyggende tiltak. Kun to prosent av det norske helsebudsjettet brukes på forebygging. Det er langt lavere enn land vi normalt sammenlikner oss med. Mange opplever at de først får tilbud om hjelp og oppfølging når de blir alvorlig syke. Slik trenger det ikke å være.

”Det dreier seg om å gjøre små endringer i hverdagen”, sier Høie til VG. Men vi er mange som vet at det er krevende å komme i gang, særlig når man skal gjør det alene. I dag er det et godt samarbeid mellom private og offentlige aktører innen store deler av helsevesenet. Det bør legges til rette for tilsvarende gode modeller for offentlige/privat samarbeid også innen forebygging.

Alle bør ha rett til livsstilsendring

Så langt har man sett for lett på arbeidet med livsstilsendring, til tross for at det er veldokumentert at helseeffekten av selv små tiltak gir store utslag. De to helseministrene fra Høyre og Ap slår i VG fast at dårlig økonomi er en viktig årsak til store helseulikheter mellom fattige og rike. Derfor trengs tiltak som gjør at også de som trenger det mest får mulighet til hjelp og veiledning. Byrdene ved ikke å ta tak i dette er i ferd med å bli for tung til at samfunnet kan fortsette å ta lett på utfordringene.

Les også: Ap-Brustad og Høyre-Høie slår helsealarm.

Jeanette Roede, utviklingsdirektør og kursleder, Grete Roede
Lis P. Strøm, administrerende direktør, Grete Roede

Powered by Labrador CMS